Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

Zebrania rodziców

Okresowe zebrania rodziców dają duże możliwości planowego i systematycznego prowadzenia pracy wychowawczej z dorosłymi. Wymieniona forma pracy ma walor szczególny, jakim jest zainteresowanie rodziców dzieckiem, pozwalający na stosowanie metod oddziaływania pośredniego. Rodzice interesują się wynikami i osiągnięciami dziecka w pracy szkolnej, spostrzeżeniami wychowawcy – oczekują od niego konkretnych wskazówek wychowawczych. Wszystko to stwarza szczególną, atmosferę głębokiego zainteresowania, tak trudną do uzyskania w innych formach pracy, a tworzącą wyjątkowo sprzyjające warunki dla oddziaływania ze strony wychowawcy.

Praca na zebraniach rodziców powinna przebiegać głównie w dwu kierunkach, tj. informacji rzeczowej o alkoholizmie oraz metodycznej, zmierzającej do realizowania wychowania w trzeźwości na terenie domów rodzinnych. Należy jednak pamiętać, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim wypadku celem jest nie tylko wychowanie ucznia, ale w wielu wypadkach i dorosłych.

W pracy na polu pedagog izacji rodziców szczególną uwagę należy przywiązywać do zdecydowanego i bezkompromisowego stanowiska wychowawcy wobec złych tradycji obyczajowych panujących w danym środowisku. Liberalne traktowanie alkoholu nie jest zjawiskiem odosobnionym. Do dobrego tonu należy gościnność mierzona ilością alkoholu, natarczywością namowy do spożycia, a między poziomem zabawy czy przyjęcia i poziomem stężenia alkoholu we krwi można postawić znak równości.

Picie alkoholu przez rodziców w obecności uczestniczących na przyjęciach dzieci, częstowania ich kieliszkiem „słodkiej” – „a niech tam spróbuje” – albo „na piwo to już może sobie pozwolić” i wiele innych nie może być przemilczane przez wychowawcę albo traktowane łagodnie i jakby wstydliwie przez zbyteczną i szkodliwą w tym wypadku delikatność. W takich wypadkach nie wolno być liberalnym-, a tym bardziej obawiać się protestu rodziców skierowanego przeciw bezkompromisowości w stawianiu sprawy.

Wychowawca wykonując powierzone mu przez państwo funkcje i będącNobdarzony jego zaufaniem jest zobowiązany do zajmowania zdecydowanej postawy i reprezentowania słusznych założeń wychowawczych. Stąd wymienione, jak i wiele innych wypadków wymagają od niego otwartego, szczerego i zdecydowanego zademonstrowania prawidłowego poglądu wobec przyjętych przez środowisko wzorców obyczajowych, co wielokrotnie może mieć decydujące znaczenie.

Wskazane jest uzgadnianie planowanych zagadnień z bibliotekarzem. Może on przygotować do wypożyczenia polecaną przez wychowawcę literaturę. Wychowawca oprócz kierowania zebranych do pozycji wiążących się z tematem może również propagować inne, sygnalizując w kilku zdaniach, czego rodzice mogą się spodziewać od polecanej książki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.