Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

ZAPALENIE GARDŁA, JAMY USTNEJ, ŚLINIANEK I PRZEŁYKU

Ostre zapalenia tkanki limfatycznej gardła o etiologii bakteryjnej wywołane są najczęściej przez paciorkowce grupy A, często określane jako /8-hemoli- tyczne, znacznie rzadziej przez S. pneumoniae, H. influenzae i S. aureus. Leczeniem z wyboru jest benzylopenicylina (penicylina prokainowa w dawce 2400 tys. j.m. 2 razy na dobę przez 10 dni). U chorych uczulonych stosuje się makrolidy, cefaklor lub klindamycynę. Należy podkreślić, że około 60% zapaleń gardła ma etiologię wirusową i w ogóle nie wymaga podawania antybiotyków (25).

Do powikłań miejscowych, powstających w wyniku przejścia zakażenia poza torebkę migdałka i wymagających leczenia chirurgicznego, należą: naciek i ropień okołomigdałkowy, ropowica i ropień przestrzeni przygardłowej i zagardlowej oraz ropowica dna jamy ustnej.

Chemioterapia w tonsylektomii i adenotomii. W przypadku tonsylektomii ze wskazań miejscowych można zastosować benzylopenicylinę przez 3-5 dni, rozpoczynając podawanie przed operacją lub podczas jej wykonywania. W tonsylektomii ze wskazań ogólnych (przebyta posocznica poanginowa, glo- merulopatie poanginowe, gorączka reumatyczna) właściwa chemioterapia jest niezwykle istotna. Przez 10 – 14 dni podaje się penicylinę prokainową (2 razy na dobę w dawce 2400 tys. j.m.) lub augmentynę. U chorych z wadą serca lub po wszczepieniu zastawek mitralnych stosuje się: 1) augmentynę, 2) amoksy- cylinę lub ampicylinę z aminoglikozydem – podawane zwykle w dwóch dawkach na dobę, 3) cefalosporynę z aminoglikozydem – podawane jak wyżej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.