Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

ZAPALENIE GARDŁA, JAMY USTNEJ, ŚLINIANEK I PRZEŁYKU CZ. II

W przypadku adenotomii, wykonywanej u dzieci najczęściej z powodu przerostu migdałka gardłowego, podanie antybiotyków nie jest konieczne. Ropowica dna jamy ustnej powstaje w wyniku przejścia zakażenia z gardła, ślinianki podżuchwowej, jamy ustnej (najczęściej zakażenie okołozębo- we) lub w przypadku powikłanych złamań żuchwy. Czynnikiem etiologicznym są bakterie tlenowe i beztlenowe z jamy ustnej (4, 7). W pierwszych dniach choroby, mimo nasilenia objawów miejscowych i ogólnych, stwierdza się jedynie naciek zapalny. W leczeniu należy uwzględnić: 1) nakłucie, nacięcie i drenaż ropowicy, 2) pozajelitowe podanie antybiotyków działających także na bakterie beztlenowe według zasad podanych w ropniu przestrzeni przygardłowej, 3) tracheotomię, jeśli obrzęk i naciek z okolicy nadgnykowej przechodzą na krtań powodując duszność.

Ropień przestrzeni przygardłowej jest ciężkim, rzadkim powikłaniem ostrego zapalenia tkanki limfatycznej gardła, ślinianki przyusznej, ucha środkowego, a także zakażeń okołozębowych. Stosunki topograficzne przestrzeni przygardłowej, a zwłaszcza przebiegający przez nią pęczek naczyniowo-ner- wowy powodują, że ropowica lub ropień tej okolicy stanowią powikłanie zagrażające życiu (ryc. 9-1).

Wymaga ono szybkiego i intensywnego leczenia chirurgicznego i farmakologicznego. Konieczne jest: 1) nacięcie i drenaż przestrzeni przygardłowej z cięcia zewnętrznego, 2) intensywna chemioterapia, 3) usunięcie zębów, jeśli były pierwotnym źródłem zakażenia, 4) tracheotomia – przy wystąpieniu objawów duszności krtaniowej. Uzyskana z ropnia wydzielina powinna być natychmiast posiana na podłożu dla bakterii tlenowych i beztlenowych. Wynik tego badania jest istotny dla dalszego prowadzenia antybiotykoterapii (1).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.