Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

Zakład pracy a trzeźwość młodych pracowników cz. II

Następnym problemem, na jaki należałoby zwrócić uwagę czytelnika, jest problem wielkich strat społecznych spowodowanych źle wykonaną pracą. Problem picia alkoholu w trakcie pracy czy bezpośrednio przed nią, ma negatywne skutki nie tylko ze względu na możliwość wypadku przy pracy. Istnieje jeszcze zagadnienie złego wykonania pracy.

Źle wykonana praca to nie tylko straty materialne przedsiębiorstwa, to nie tylko straty prywatnych ludzi, którzy kupują zly towar, to yr rezultacie brak zaufania społeczeństwa do własnych wyrobów, do pracy własnych obywateli. Alkohol nie jest może jedynym czynnikiem, który to powoduje, ale niewątpliwie jest czynnikiem bardzoistotnym.

Samo wprowadzenie się w stan nietrzeźwości lub popadnięcie w nałóg nie jest jeszcze przestępstwem. Karalne jest dopiero niewłaściwe postępowanie, na które stan ten często wywiera poważny wpływ. Wymóg zachowania trzeźwości przy wykonywaniu niektórych prac (tzw. trzeźwość zawodowa) jako kategoria prawa karnego pojawił się stosunkowo niedawno. Chodzi o to, by osoby, od których ze względu na rodzaj wykonywanych czynności wymaga się szczególnej jasności umysłu, precyzji działania i sprawnego reagowania nie zwiększały istniejącego niebezpieczeństwa ponad nieodzowne ryzyko przez podejmowanie tych czynności w stanie nietrzeźwym. Zdolność do wykonywania zawodu nie ogranicza się tylko do posiadania fachowego przygotowania, ale dotyczy również osobowości człowieka. Strona moralna, stan zdrowia itd. są tak samo ważne. W szeregu zaś zawodów przesłanką dyskwalifikującą może być naruszenie wymogu trzeźwości. Zagadnienie to występuje z całą ostrością na tle rozwoju techniki, wielkiej chemii, zastosowaniu automatyzacji, wykorzystywania ogromnych mocy energetycznych itp. osiągnięć nowoczesnej cywilizacji. Wymóg trzeźwości zawodowej obejmuje coraz szersze kręgi osób, a tym samym powinien wywierać korzystny wpływ na zahamowanie zjawiska alkoholizmu. Jest rzeczą oczywistą, że proces industrializacji, który tradycyjnie sprzyjał rozwojowi alkoholizmu, w nowoczesnych warunkach stwarza przesłanki do jego ograniczenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.