Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

Wysiłek fizyczny a choroba wieńcowa

UWAŻAMY obecnie, że brak wysiłku fizycznego i związany z tym siedzący tryb życia, odgrywają niepoślednią rolę w powstawaniu miażdżycy i choroby wieńcowej mięśnia sercowego.

Nasze spostrzeżenia wynikły z obserwacji ludzi pracujących fizycznie i obserwacji ludzi, u których wysiłek fizyczny ma znaczenie marginesowe. Otóż w pierwszej grupie, prawdopodobieństwo zmian miażdżycowych jest znacznie mniejsze.

W krajach rozwijających się (patrz strona 16-17), gdzie podstawą dochodu ludności jest praca mięśniowa, choroba wieńcowa należy do rzadkości. Podobnie u czynnych sportowców, uprawiających ćwiczenia fizyczne dla satysfakcji a nie pobicia rekordu za wszelką cenę, możliwość powstania choroby wieńcowej jest znikoma. Sytuacja odwrotna powstaje u ludzi, których praca mięśniowa, została zastąpiona pracą maszyn. Podam kilka przykładów.

Badania naukowe przeprowadzone przez Morrisa w roku 1953, objęły kierowców autobusowych i konduktorów tych samych autobusów. Przyczyną przeprowadzenia badań był fakt, że w kilku ostatnich latach śmiertelność z powodu choroby wieńcowej była dwukrotnie wyższa u kierowców autobusowych niż u konduktorów. Badacze ci wysnuli wniosek, że jedną z przyczyn wzmożonej zachorowalności i śmiertelności u kierowców autobusowych był brak ruchu.

Jak wiadomo, kierowca autobusu, pracuje w pozycji siedzącej, wysiłek fizyczny jest więc minimalny. Konduktorzy natomiast, szczególnie w autobusach piętrowych, zmuszeni są do stałego wysiłku fizycznego.

Podobne były wyniki u pracowników fabrycznych, zatrudnionych w tak zwanej produkcji i u urzędników fabryki. I tu również choroba wieńcowa występowała znacznie częściej u pracowników biurowych. Ci sami jednak urzędnicy, uprawiający w sposób regularny ćwiczenia fizyczne, zmniejszali znacznie ryzyko choroby wieńcowej, co zostało wykazane przy pomocy odpowiednich badań statystycznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.