Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

Wyrażenia wzrokowe

Wzrok wyróżnia się spośród in- njch zmysłów w dziedzinie poznawania Swiala. IN5!ŁA.T.\e

Wszystkie zjawiska, których dostrzec nie możemy, gdyż nie mamy odpowiednich analizatorów, staramy się za pomocą przyrządów ujawnić w taki sposób, który by pozwalał stwierdzić obecność tych zjawisk okiem. Tak np. linie sił magnetycznych ujawniamy za pomocą opiłków, które rzucone na szybę odtwarzają nam kierunek i gęstość tych linii. Innymi przyrządami obserwujemy zjawiska elektryczne, które przetwarzamy na odpowiednie obrazy świetlne, jak np. w oscylografach czy na drganiach rozmaitych strzałek, jak to ma miejsce w woltomierzach.

Sięgając w przestrzenie staramy się przybliżyć wzrokowy obraz niektórych zjawisk. Chcąc wyjaśnić budowę atomu, rysujemy schemat mający odtworzyć stosunki panujące wewnątrz tego układu. Nie tylko więc wrażenia wzrokowe stanowią jak najbardziej uprzywilejowany budulec w odzwierciedleniu rzeczywistości, ale nawet dorobek analizującej myśli, skomplikowane związki i stosunki między pojęciami staramy się przekładać na obraz graficzny, na jakiś utwór widzialny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.