Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

Wyobrażenie o rodzaju zagadnień psychologicznych

Drogą do uczynienia nawyków „giętkimi” jest przygotowanie teoretyczne ucznia. Zespół umiejętności, w które ucznia wyposażamy, jest przystosowany do sytuacji, w której odbywa się kształcenie. Decydują więc o tym nie tylko chęci nauczyciela, ale wyposażenie techniczne warsztatu i rodzaj wykonywanej produkcji. Jeżeli potrafimy ukazać uczniowi związki pomiędzy sytuacją produkcyjną, czyli rodzajem surowca, maszyn i cechami produktu a ruchami, które wykonuje uczeń, to on sam w nowej sytuacji uzna niecelowość tych lub innych czynności i będzie szukał właściwych rozwiązań. Potrafi sam zrekonstruować swoje umiejętności i przyzwyczajenia, stosownie do wymagań nowej sytuacji.

Jakkolwiek proces ten nie będzie przebiegał bez oporów, to jednak pójdzie łatwiej i szybciej aniżeli u ucznia, który tych związków wzajemnych nie będzie rozumiał i wykonując wyuczone mechanicznie czynności, dopiero powoli, na skutek wielu niepowodzeń, będzie zmieniał swój układ przyzwyczajeń i nawyków, częstokroć posługując się metodą próbowania „ną oślep”, i narażając się na wiele nieudanych doświadczeń. I tutaj więc decydującą rolę odgrywa świadomość, dokładne odzwierciedlanie się rzeczywistych zwńązków przedmiotowych i zjawisk, rozumienie tych związków i umiejętność projektowania własnego działania.

Częściowe wyobrażenie o rodzaju zagadnień psychologicznych, jakie nasuwa praca, daje załączona tablica1. Zawiera ona różne elementy, występujące w pracy produkcyjnej, a interesujące psychologa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.