Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

WCHŁANIANIE LEKU

Jeśli lek jest podawany dożylnie, to proces wchłaniania rozumiany jako transport leku z miejsca podania do krwi praktycznie nie zachodzi. Przyjmuje się, że podczas tzw. szybkiego wstrzyknięcia dożylnego stężenie leku we krwi narasta momentalnie, po czym zaczyna opadać wykładniczo. W przypadku powolnego wlewu dożylnego szybkość dostarczania leku jest stała jest to więc proces rzędu zerowego, uwarunkowany nie czynnikami o charakterze biologicznym, ale samym sposobem podania. W miarę trwania wlewu stężenie leku rośnie, jednak jednocześnie przyspiesza się eliminacja (jeśli jest, jak zwykle, procesem pierwszego rzędu). Stężenie wzrasta więc coraz wolniej, dążąc do stanu stacjonarnego, o wartości zależnej od szybkości wlewu. Po czterech okresach półtrwania leku stężenie osiąga 93,75% stężenia w stanie stacjonarnym przyjmuje się, że od tego czasu stężenie praktycznie nie zmienia się przez cały czas wlewu, do tego czasu jednak nieprzerwanie rośnie. W chwili zatrzymania wlewu stężenie opada wykładniczo z szybkością równą szybkości eliminacji.

W przypadku wstrzyknięcia domięśniowego lek pokonuje praktycznie tylko barierę łatwo przenikalnego śródbłonka naczyniowego. Jeśli lek jest podawany jako roztwór, wchłanianie jest z reguły dość szybkie i kompletne. Jeśli lek zostanie wstrzyknięty w postaci trudno rozpuszczalnej soli, szybkość wchłaniania zależy od – stałej w przybliżeniu – szybkości rozpuszczania się leku wchłanianie przybiera charakter procesu rzędu zerowego. Stężenie leku narasta do chwili zrównania się szybkości wchłaniania z szybkością eliminacji w tym jednak momencie – w przeciwieństwie do sytuacji, w której podano lek łatwo rozpuszczalny – w miejscu podania jest jeszcze zapas leku. Na krzywej stężenia pojawia się plateau, trwające dopóty, dopóki cały lek nie przejdzie do roztworu. Jest to wygodny sposób uzyskiwania postaci leku o przedłużonym działaniu, takich jak np. penicylina prokainowa lub benzatynowa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.