Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

Trudność w wykonywaniu różnych czynności praktycznych

Sytuacja, w której kierowca, prowadząc przez długi czas wóz po zupełnie spokojnej drodze, napotyka nagle jakąś przeszkodę, może być znacznie bardziej niebezpieczna, niż jazda w nieustannie zmieniającej się. scenerii, w której kierowca jest ciągle nastawiony na nowe bodźce, na które trzeba będzie odpowiednio zareagować. Jednym z zadań kierownictwa jest takie przygotowanie warunków. pracy, aby pracownik nie został czymś zaskoczony. Gdy warunków nie można odpowiednio zorganizować, stosuje się rozmaite sygnały ostrzegawcze i kontrolne, zapobiegające działaniu stereotypowych automatyzmów.

Większość trudności, wynikających z wykonania różnych czynności praktycznych’, da się sprowadzić do któregoś z czterech wymienionych typów. W pracy powstają również trudności innego rodzaju nie związane z jej istotą, jak np. trudności wynikłe z otrzymania sprzecznych instrukcji itp. W każdym zawodzie trudności bywają bardzo różne i mają rozmaite źródła.

Pracownicy nie wyszkoleni ujawniają zazwyczaj tendencję do przezwyciężania napotykanych trudności przez zwiększenie wysiłku, jak się potocznie mówi „na siłę”. W trudnych momentach organizm ludzki reaguje zwykle ogólną odruchową mobilizacją, przejawia się to w przyspieszeniu szybkości ruchów, w zwiększeniu się ich siły, a ponadto w pojawianiu się rozmaitych ruchów dodatkowych. Pot i zaczerwienienie twarzy są najbardziej pospolitymi zewnętrznymi objawami tej ogólnej mobilizacji organizmu. Towarzyszy jej poczucie trudności wysiłku, napięcia uwagi itp. Dość często można obserwować takich „zagonionych” pracowników rzucających się nerwowo na wszystkie strony z roziatanymi rękami i oczami, wytężających wszystkie mięśnie, choć czynność tego nie wymaga. Takie przezwyciężanie trudności „na siłę” jest bardzo prymitywną formą walki z trudnościami. Nie może też być stosowane przez dłuższy okres czasu choćby dlatego, że powoduje szybkie zmęczenie. Przesadny wysiłek prowadzi często do popełniania prymitywnych błędów. Powoduje czasem rozmaitego rodzaju nerwice i wyczerpanie. Nierzadko też prowadzi do zniszczenia maszyn, przyrządów i surowca.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.