Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

Szkoła jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze cz. II

W związku z tym wyłaniają się bardzo istotne pytania: Czego wychowanek może oczekiwać od szkoły? W jakiej mierze służy mu ona pomocą w kształtowaniu aspiracji życiowych, w zarysowaniu perspektyw życiowych i realizowaniu związanych z nimi zamierzeń? Na to pytanie możemy znaleźć odpowiedź w pracy A. Sokołowskiej1, która stwierdza, że szkoła dzięki licznym swoim funkcjom w zasadzie jest w stanie oczekiwania te spełnić, zaś funkcje te można określić następująco:

– a) wyposażenie w wiedzę i umiejętność pracy umysłowej w takim stopniu, aby możliwe było dalsze jej bardziej samodzielne zdobywanie na wyższych szczeblach:

– b) rozbudzenie i kształtowanie zainteresowań, rozwój umiejętności korzystania z dóbr i środków kultury:

– c) rozwój i kształtowanie osobowości ze szczególnym uwzględnieniem postaw i cech społecznie korzystnych i umożliwiających jednostce pomyślny start życiowy oraz umiejętność bezkonfliktowego współżycia i współdziałania2:

– 2) Chodzi tu o takie cechy, jak: wytrwałość, poczucie odpowiedzialności, opanowanie, życzliwość, pozytywny stosunek do ludzi, rzetelność w pracy, poczucie sprawiedliwości, a także zwalczanie poczucia niższej wartości, niepewności, bierności i inne.

– d) aktywne wprowadzenie w życie społeczne i uświadomienie w zakresie aktualnych warunków bytu społecznego oraz najistotniejszych potrzeb i tendencji jego rozwoju:

– e) w toku długoletniej działalności wychowawczej wypróbowanie sił ucznia i możliwości jego samooceny oraz wskazanie mu perspektyw dalszego rozwoju1.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.