Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

Sto lat życia z zawałem serca

PODSUMOWUJĄC KSIĄŻKĘ CHCIAŁBYM podać szereg końcowych uwag pacjentów, którzy przechodzili zawał mięśnia sercowego lub chorują z powodu dusznicy bolesnej. Również i ci, którzy w trakcie czytania poszczególnych rozdziałów czy też w trakcie badania lekarskiego, dostrzec mogą szereg symptomów sugerujących istnienie choroby wieńcowej mogą wyciągnąć pewne wnioski. Wydaje mi się również, że podane wskazania dotyczą postępowania, które może być aktualne przy każdej chorobie.

Pomoc ze strony profesji medycznej. Momentem istotnym jest dobór odpowiedniego lekarza, który dysponuje odpowiednią ilością czasu, posiada doświadczenie i wiedzę teoretyczną i który zechce w sposób wszechstronny ocenić/ stan fizyczny i psychologiczny pacjenta. Jest również sprawą istotną pozyskanie zaufania i nawiązanie relacji psychoterapeutycznej między pacjentem i lekarzem. Pacjent powinien być przekonany, że lekarz jest gotów przyjść z pomocą w każdej chwili.

Ocena stanu fizycznego pacjenta. Najważniejszą sprawą jest szczegółowe badanie fizyczne pacjenta. Konieczne jest również przeprowadzenie pewnych badań laboratoryjnych takich jak:

– badanie elektrokardiograficzne, zrobione w spoczynku i po tak zwanej próbie wysiłkowej.

– badanie ogólne krwi i moczu.

– badanie rentgenowskie klatki piersiowej.

W niektórych sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie pewnych badań specjalistycznych. Jeżeli pacjent przechodził zawał mięśnia sercowego, niektóre z tych badań należy przeprowadzać co kilka tygodni potem co kilka miesięcy, w zależności od stanu fizycznego pacjenta.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.