Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

Rozwój techniki w dziedzinie produkcji

Przygotowanie zawodowe, w jakie wyposażają uczniów szkoły zawodowe, oparte jest o założenie, że zespół czynności składających się na zawód nie ulegnie zmianie, przynajmniej w okresie czasu zużytym na kształcenie.

Zakłada to pewną stałość istniejących w produkcji specjalizacji i ich powolną zmienność, co jest w sprzeczności z „rewolucyjną naturą” przemysłu, na którą zwrócił uwagę Marks. Dyna- miczność i zmienność specjalizacji przemysłowej nie pozwalają na realizację tak postawionego zadania.

Odpowiedniość pomiędzy ilością i rodzajem specjalizacji w szkolnictwie zawodowym a ilością i rodzajem specjalizacji pracy w przemyśle, transporcie itp. jest do osiągnięcia jedynie w niektórych dziedzinach życia gospodarczego. Ściśle biorąc, tam, gdzie technika przemysłowa nie oddaliła się zbytnio od poziomu techniki rzemieślniczej, gdzie nie nastąpiło więc wielkie rozdrobnienie poszczególnych operacji w ramach podziału pracy.

Pewne dziedziny produkcji charakteryzuje taki właśnie stan techniki. Również niektóre rodzaje usług mają taką strukturę i można nawet przewidywać, że specjalizacje, np. w naprawczym warsztacie samochodowym, nie będą się szybko zmieniały, gdyż wymiary i rodzaj maszyn, znajdujących się w tego typu przedsiębiorstwach, nie zapowiadają wielkich zmian w strukturze zajęć poszczególnych pracowników.

Te same właściwości cechują wszelkiego rodzaju rzemiosła, a niektórym z nich w ogóle nie zagraża niebezpieczeństwo wielkiego przemysłu. Mamy tu na myśli rzemiosło artystyczne. W tych wszystkich dziedzinach pracownik może liczyć, że będzie pracował dłuższy okres czasu w raz ustalonych mało zmiennych warunkach.

W innej sytuacji s£ pracownicy wielkiego przemysłu. Dyna- miczność i zmienność zajęć związane ściśle z postępem technicznym uniemożliwiają zapewnienie stałości zatrudnienia.

W każdym gospodarstwie narodowym istnieją dziedziny o różnym poziomie technicznym, a w związku z tym należy różnicować formy przygotowania zawodowego. Kłopot sprawiają te gałęzie gospodarki, które wykazują -. przy .wysokim poziomie produkcji – żywy postęp techniki wytwarzania. Zjawisko to u nas nie wystąpiło jeszcze w całej sile, automatyzacja nie przeniknęła bowiem w szerszym zakresie do naszej techniki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.