Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

Rola wyobraźni w procesach psychicznych

Tego rodzaju wyobrażenia, które są obrazami przedmiotów, jakich nie widzieliśmy, nazywają się wyobrażeniami wytwórczymi. Powstają one z elementów spostrzeżeń, których kiedyś dokonaliśmy.

Nikt z nas nie widział średniowiecznego rycerza, ale widzieliśmy wszyscy rysunki przedstawiające tych rycerzy, zbroje i ubiory zachowane w muzeach. Nie widzieliśmy mórz południowych, ale widzieliśmy fotografie i filmy z tych mórz, przedmioty, które stamtąd pochodzą. Tworzenie takich wyobrażeń rzeczy nie widzianych, odznaczających się niekiedy wielką fantastyką, określamy jako pracę wyobraźni twórczej.

Na wielką rolę wyobraźni w procesach psychicznych zwraca uwagę S. Szuman: „W przeciwieństwie do psychiki zwierząt psychika człowieka (szczególnie umysłowość) pracuje na tle szczególnie silnie u niego rozwiniętej i od świata spostrzeżeń automatycznie uniezależnionej wyobraźni. Człowiek jest istotą wyobrażającą sobie nie tylko to, co aktualnie spostrzega (co właśnie charakteryzuje umysłowość zwierząt i ją ogranicza), lecz istotą mogącą sobie przedstawić w wyobraźni każdą rzecz, o której pomyśli.

Człowiek jest nie tylko – jak się go potocznie nazywa – istotą inteligentną i mądrą (homo sapiens), lecz istotą o niezwykle rozwiniętej, a do samodzielnych skojarzeń i do samoczynnej twórczości zdolnej imaginacji. Człowiek prawdopodobnie nie stał by się ową przysłowiową istotą rozumną, gdyby w jego psychice nie zaistniał (jako podstawa pracy umysłowej) dostatecznie bujny i w pewnych granicach samoistny świat wyobrażeń. Zdaniem moim, człowiek staje się stopniowo istotą rozumną na tle swych zdolności imaginatywnych”1.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.