Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

REGULACJA AUTOPREZENTACJI PARTNERÓW INTERAKCJI

Podstawowy problem, jaki obecnie należy rozwiązać, sprowadza się do kilku pytań: w jaki sposób dokonywana jest regulacja autoprezentacji partnerów interakcji? Czy źródło tej regulacji tkwi w jednostce, czy też poza nią? Czy autoprezentacja jednej z osób znajdującej się w kontakcie z inną osobą może na nią wywrzeć jakiś wpływ, a jeśli tak, to w jaki sposób? Myślę, że w trakcie udzielania odpowiedzi na powyższe pytania będę mógł coraz bardziej uściślić przyjmowany tutaj sposób rozumienia tego pojęcia.

Stwierdziłem wcześniej, że rozpoznanie sytuacji, czyli przypisanie jej określonego znaczenia na podstawie systemu posiadanych prototypów wpływa na wybór ujawnionych w tej sytuacji zachowań. Ujawnione zachowanie jest więc jednocześnie zaprezentowaniem znaczenia, jakie przypisuje jednostka danej sytuacji. Gdy zachowanie zostanie ujawnione w sytuacji apersonalnej, wówczas będzie ono prostą ekspresją znaczenia, jakie przypisała jej jednostka. Takimi sytuacjami nie będę się w tej chwili zajmował. Znacznie bardziej złożone, ale i ważniejsze z punktu widzenia celu powyższej analizy jest rozpatrzenie zachowania ujawnianego w sytuacjach personalnych. W tym wypadku niezależnie od intencji jednostki A jej zachowanie może być nie tylko’ prostą ekspresją, lecz również komunikatem dla jednostki B o przypisywanym znaczeniu dla sytuacji przez jednostkę A. O tym, czy zachowanie będzie pełniło funkcję komunikacyjną, decyduje jednostka B. Dla niej sytuacja, której elementem jest osoba A, nie musi być wcale sytuacją personalną (tzn. osoba A będzie wykluczona z sytuacji) może nie uwzględniać zachowań partnera A, gdyż będą one przesłonięte innymi właściwościami sytuacji. Może jednak być i tak, że zachowania jednostki A będą przyjęte przez jednostkę B jako zawierające istotne informacje o znaczeniu sytuacji. Jednostka B może zgodzić się na zademonstrowane poprzez zachowanie osoby A znaczenie przypisane sytuacji i postępować zgodnie z nim. Teraz z kolei postępowanie osoby B może być informacją dla osoby A, że sytuacja dla obu partnerów interakcji ma podobne znaczenie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.