Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

Poziom wykształcenia a choroba niedokrwienna serca

Jest to jeden z kontrowersyjnych aspektów zagadnienia. Szerokie badania naukowe przeprowadzone, między innymi, przez Chianga na Tajwanie, przez Veila w Chile, przez Malrotha w Indiach i przez Groena w Izraelu wykazują, że występowanie miażdżycy w naczyniach mięśnia sercowego jest znacznie częstsze w wyższych klasach społecznych.

Szereg badań amerykańskich, przeprowadzonych równolegle, daje wręcz przeciwny wniosek. We wszystkich klasach społecznych choroba ta ma podobne nasilenie. Niektóre z tych badań wykazują, że zachorowalność jest większa w niższych klasach społecznych.

I tu również znajdziemy szereg kontrowersji. Badania przeprowadzone w Europie i w Azji wykazują, że u ludzi z wykształceniem wyższym i średnim choroba wieńcowa jest znacznie częstsza niż u ludzi z wykształceniem podstawowym lub bez żadnego wykształcenia.

Badania naukowe przeprowadzone na kontynencie Ameryki Północnej latach 1966-1975 przez Rosenmana dowodzą, że osobnicy z wyższym wykształceniem wykazują mniejsze ryzyko powstania dolegliwości. Inny amerykański naukowiec Shekelle stwierdził, że zawał mięśnia sercowego jest znacznie częstszy u ludzi z podstawowym lub średnim wykształceniem. Wykazał on również, że występowanie dusznicy bolesnej jest częste u ludzi z wykształceniem uniwersyteckim.

Uważa się, że u ludzi z podstawowym lub średnim wykształceniem częstość występowania choroby wieńcowej może być szczególnie wysoka w sytuacjach gdy powierza się im zadania, do których nie są przygotowani. Człowiek bez odpowiedniego przygotowania zawodowego nie potrafi sprostać zadaniom szczególnie trudnym, do których wykonania, trzeba posiadać znaczny zapas wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Podałem te kontrowersyjne wyniki badań naukowych, żeby uwypuklić złożoność zagadnienia. Wydaje mi się, że są to zaledwie ślady wiadomości solidnych, dalekie w chwili obecnej od naukowej ścisłości i przejrzystości. Za wcześnie jeszcze na wyciągnięcie konkretnych wniosków i stworzenie teorii opartej na rzetelności i pełnej wiedzy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.