Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

PODZIAŁ UCZUĆ ZE WZGLĘDU NA ICH TREŚĆ CZ. II

Szczególną grupę uczuć społecznych stanowią uczucia moralne. Należą tu uczucia, które się budzą w nas, gdy oce- mamy czyjeś zachowanie z punktu widzenia. Jednym z najważniejszych uczuć moralnych jest poczucie obowiązku. Poczucie obowiązku wytwarza się na tle stosunku jednostki do grup społecznych, w których żyje. Dziecko pomaga swym rodzicom i to rozwija u niego poczucie obowiązku i sprawia, że z czasem dziecko zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia, jeżeli się uchyli od obowiązku.

Ze świadomości zobowiązań i przeżyć z tym związanych wynikają społeczne oceny czynów dobrych i złych. Poczucie obowiązku i powinności nie pozwala zawieść pokładanych w nas nadziei rodziny, szkoły, przyjaciół.

Uczucia estetyczne są w wysokiej mierze kształtowane przez społeczne odczucie piękna, jakkolwiek mogą odnosić się zarówno do zjawisk przyrody, jak i wytworów kultury. I pierwsze i drugie budzą uczucia podziwu, zachwytu oraz swoistych przyjemności, pojawiających się w przeżyciu estetycznym.

Doznajemy przeżyć estetycznych oglądając zjawiska przyrody i barwne widowisko teatralne lub filmowe, czytając dobrą powieść lub poezję, oglądając rzeźby, obrazy, dzieła architektury czy słuchając koncertu.

Uczucia intelektualne stanowią pewien rodzaj uczuć, związanych z poznaniem. Każdy przeżywał uczucie swoistego zadowolenia z ulgi, gdy udało się rozwiązać trudne zadanie matematyczne, albo gdy podążał za tokiem myśli utalentowanego autora dzieła naukowego.

Uczucia intelektualne są połączone z przyjemnym poczuciem wzbogacenia własnej wiedzy i umiejętności, rozróżniania i rozumienia mniej lub bardziej skomplikowanych zjawisk poznania. Prawdopodobnie uczuć tych w najwyższym stopniu doświadczają badacze naukowi, którym uda się rozwikłać trudny problem odnalezienia prawdy tam, gdzie dotąd były wątpliwości i niepewność.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.