Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

Podstawy anatomii mięśnia sercowego

POCZĄTEK badań mięśnia sercowego, jak również opis anatomiczny komór serca, zawdzięczamy lekarzom greckim. Błędnie jednakże sądzono, że naczynia krwionośne, a w zasadzie naczynia tętnicze zawierają powietrze.

Kilkaset lat później, w dwusetnym roku po Chr. Rzymianin Galen, powiązał w sposób logiczny, zależność między wahaniami pulsu a skurczami mięśnia sercowego. Rzucił on również więcej światła na niektóre szczegóły dotyczące anatomii i fizjologii krążenia.

Prawie doskonałą znajomość anatomii człowieka, włączając w to również znajomość anatomii mięśnia sercowego, wykazał włoski geniusz Leonardo Da Vinci (1452-1519), w swych wspaniałych rysunkach.

Dopiero jednak w wieku XVII, ściślej mówiąc, w roku 1628, Anglikowi Williamowi Harveyowi, studiującemu medycynę we Włoszech, udało się odkryć i opisać coś, co wydaje się dzisiaj całkowicie oczywiste, mianowicie krążenie krwi w organiźmie ludzkim. Wniosek najważniejszy wypływający z pracy Anglika dotyczył stwierdzenia, że krew krążąca w organizmie ludzkim, nie bierze się ani z wątroby, ani z innych części przewodu pokarmowego, że pompa utrzymująca stałość krążenia jest mięśniem sercowym. Krążenie krwi w organizmie ludzkim.

Podstawowe informacje anatomiczne i fizjologiczne. Mięsień sercowy, pełni funkcje motoru i pompy, utrzymując ciągłość krążenia krwi. Serce jest mięśniem, składającym się z dwóch przedsionków – lewego i prawego, jak również z dwóch komór – lewej i prawej. Przedsionki oddzielone są od komór zastawkami.

Krew żylna, dochodząca z całego organizmu, zasobna w dwutlenek węgla (CO2), a uboga w tlen dostaje się do prawego przedsionka serca przez tak zwane żyły główne – dolną i górną.

Z prawego przedsionka krew żylna przechodzi do prawej komory serca. Prawa komora serca rozprowadza, przy pomocy skurczów, krew żylną do tak zwanego małego krążenia krwi czyli do płuc. Zachodzi tam niezwykle istotny proces oddawania dwutlenku węgla, który przechodzi drogą płuc – przez pęcherzyki płucne, oskrzeliki i oskrzela na zewnątrz. Innym ważnym procesem zachodzącym w płucach jest pobieranie tlenu.

Tak więc zasobna w tlen i uwolniona od nadmiaru dwutlenku węgla krew dostaje się do lewego przedsionka, następnie do lewej komory, a stamtąd przez tak zwaną tętnicę główną czyli aortę i odchodzące od niej naczynia tętnicze, do wszystkich tkanek i narządów organizmu ludzkiego. Przepływ krwi można przedstawić przy pomocy schematu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.