Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

PIERWSZY OKRES SZKOLNY

Pierwszy okres szkolnego rozwoju określa się jako zawarty między 7 a 11-12 rokiem życia. Wyróżnienie pierwszego progu tego okresu jest oczywiste. Dziecko przystępuje do systematycznej działalności odbywającej się według prawideł pod okiem dorosłych w grupie innych dzieci. Zmienia to zupełnie obraz dotychczasowego życia. Następują nowe obowiązki i nowa odpowiedzialność nie tylko przed rodzicami, ale teraz przed nauczycielami w szkole i przed zespołem rówieśników.

Nauczanie jako zorganizowane i systematyczne działanie wychowawcze wywiera swój wszechstronny wpływ. Wpływ ten uwidocznia się w rozwoju umysłowym, emocjonalnym, moralnym i społecznym. Przez szkołę następuje proces głębokiej socjalizacji w sensie włączania się w zespół klasowy, a poprzez ten zespół w społeczność szkolną.

Powodzenie nauki w szkole z-ależy od dojrzałości dziecka do uczenia. Przy tym nie chodzi tu tylko o rozwój fizyczny, ale i pewne cechy, pozwalające wypełniać nowe obowiązki, o ogólną gotowość do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i w uczeniu się.

Gotowość tę rozwija odpowiednie przygotowanie i nastrajanie pozytywne dziecka do szkoły przez dom albo przedszkole w okresie przedszkolnym. Większość dzieci przychodzi w pełni dojrzałości psychicznej do podjęcia nowych obowiązków, jest ciekawa życia szkolnego, nauczycieli, kolegów i gotowa wykonywać wszelkie polecenia wychowawców. Te dzieci nie lubią opuszczać zajęć, przychodzą do szkoły jakiś czas jeszcze przed zaczęciem lekcji i oczekują ich rozpoczęcia. Ale zdarzają się też dzieci nieprzygotowane do szkoły, które bawi nowość, ale które nie mają zamiaru poważnie odnosić się do obowiązków i poszukują w szkole nowego rodzaju zabawy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.