Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

Jak może przebiegać interakcja z osobami upośledzonymi cz. II

Bardziej skomplikowany jest społeczno-kulturowy aspekt tego środowiska. W odpowiednim komentarzu w poprzednim rozdziale stwierdziłem, że kóntakt z osobą upośledzoną stanowi dla osoby normalnej sytuację o utrudnionej dostępności. Chodzi w tym wypadku o możliwość przypisania tej sytuacji jednoznacznego znaczenia. Teraz zmuszony jestem ograniczyć to twierdzenie. Otóż jest tak, jeśli środowisko pozbawione jest nadwyżki populacyjnej. Używając terminologii A. W. Wickera można myśl tę wyrazić inaczej. Kontakt z osobą upośledzoną nie charakteryzuje się utrudnioną dostępnością znaczeniową tylko wówczas, gdy pojemność siedliska (lub siedlisk istniejących w środowisku) jest mniejsza od liczby kandydatów. W takich warunkach nie docho- dzi do uczynnienia mechanizmu naznaczania społecznego, a tym samym nie jest generowane znaczenie przypisywane osobom upośledzonym umysłowo. W tej sytuacji można mówić o środowisku niezorgani- zowanym.

Inaczej jest w środowisku o nadwyżce populacyjnej. Tutaj uruchomiony jest mechanizm naznaczania i w konsekwencji środowisko to będzie silnym generatorem znaczeń, jakie powinny być przypisywane osobom upośledzonym. Tutaj będą więc gotowe etykiety, które można przypisać odpowiednim osobom. Tym samym kontakt z osobą upośledzoną ma cechy sytuacji łatwo dostępnej znaczeniowo. Jest tak pomimo faktu, że prawdopodobieństwo wejścia w interakcję z osobą upośledzoną jest niewielkie. Zgodnie z wprowadzoną typologią, środowisko to można określić jako ubogie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.