Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

MOTYWACJA WYBORU ZAWODU

Zagadnienie motywów, które kształtują postawę i stosunek ucznia tak do procesu. uczenia się, jak i do przyszłego zawodu stanowi jedno z centralnych zagadnień psychologii pracy i kształcenia zawodowego2.

Jakkolwiek młodzież interesuje się techniką i maszynami i to szczególnie nowymi i atrakcyjnymi, to dotychczas szkoła podstawowa małą zwracała uwagę na zajęcia praktyczne i zaznajomienie młodzieży z techniką. Do tego dołącza się niechęć do pracy produkcyjnej, niejednokrotnie ciężkiej i nieprzyjemnej, a przecenianie zawodów „inteligenckich”. Pomimo wysiłków czynników oficjalnych, otaczających szacunkiem wybitnych pracowników produkcji, polityki odznaczeń i społecznego uznania, młodzież raczej unika zawodów uciążliwych, wymagających zwiększonego wysiłku, szczególnie fizycznego. Odstraszają kandydatów przede wszystkim trudniejsze warunki pracy oraz zawody, grożące różnymi niebezpieczeństwami.

Badania nad zainteresowaniami młodzieży, opuszczającej szkołę podstawową, wykazują, za zainteresowania te są jeszcze słabo ukształtowane, chwiejne i podatne na zmiany3. Ta okoliczność pozwala nauczycielowi wyrobić odpowiednie zainteresowanie i kształcić pozytywny stosunek do zawodu.

Duży wpływ na atrakcyjność zawodu wywierają motywy ekonomiczne, związane z wysokością zarobku. Pracownicy opuszczają zawody słabo płatne, a starają się uzyskać zawód obiecujący dobre wynagrodzenie.

Kandydaci liczniej garną się do tych zawodów, które są szanowane, mają znaczenie i zapewniają uznanie otoczenia. Ocena tego, co jest społecznie ważne bywa naturalnie bardzo rozmaita u różnych ludzi. Rodzaj motywów społecznych zmienia się z wiekiem. Z tych wszystkich względów wydaje się, że pierwszym i najważniejszym zadaniem wychowawczym, wynikającym z problematyki psychologii pracy, jest ukształtowanie u dzieci i młodzieży gotowości do systematycznej pracy umysłowej i fizycznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.