Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

MECHANIZMY OBRONNE OGÓLNOUSTROJOWE

Zjawiska te obejmują odpowiedź humoralną w postaci syntezy przeciwciał przez wyspecjalizowane komórki (limfocyt B), dopełniacz oraz odpowiedź komórkową, w której biorą udział limfocyty T oraz komórki o aktyw- ności fagocytarnej (36, 51). Procesy te są uruchamiane na skutek inwazji drobnoustrojów i rozwoju zapalenia (ryc. 8-1).

W mechanizmach obronnych ogólnoustrojowych biorą udział leukocyty wielojądrzaste, limfocyty, makrofagi oraz monocyty krwi obwodowej. Gra- nulocyty są komórkami krótko żyjącymi, które pełnią funkcję nieswoistych komórek fagocytujących. Podobną funkcję w narządach i tkankach pełnią makrofagi i monocyty, które w swoistej odpowiedzi immunologicznej prezentują także antygen. Makrofagi mają zdolność syntezy i sekrecji wielu enzymów, składowych dopełniacza, bioaktywnych lipidów, interleukin, a zatem odgrywają ważną rolę w regulacji procesu zapalnego i odporności.

Limfocyty są komórkami odpowiedzialnymi za swoistą odpowiedź immunologiczną, a ich rola w tej odpowiedzi wiąże się ze zdolnością syntezy rozpuszczalnych efektorowych czynników, jak przeciwciała i cytokiny. Przeciwciała są białkami surowicy lub też są zlokalizowane w przestrzeniach śródtkanko- wych o charakterystycznej swoistości antygenowej. Cytokiny zapewniają realizację sygnałów pomiędzy komórkami układu odpornościowego.

Z pięciu podstawowych klas najważniejsze są immunoglobuliny klasy M, G i A. Rola ochronna przeciwciał polega na:

– 1) wiązaniu się z drobnoustrojem i zapobieganiu wiązania się z receptorami na wrażliwych komórkach makroustroju,

– 2) opsonizacji drobnoustroju zakażającego i ułatwianiu fagocytozy,

– 3) neutralizacji toksyn i czynników toksycznych wytwarzanych przez bakterie,

– 4) aktywacji dopełniacza i lizie komórek,

– 5) aktywacji bójczej komórek K (killer cells),

– 6) aglutynacji drobnoustrojów, co czyni je bardziej podatnymi na fago- cytozę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.