Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

LECZENIE ZAKAŻENIA PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH

Leczenie zależy od rodzaju zastosowanego przeszczepu, jego umiejscowienia, drożności protezy, dystrybucji krwi przez przeszczep, stanu ukrwienia kończyny i rodzaju wykonanej operacji. W przypadku zastosowania auto- przeszczepu lub trombendarteriektomii próbę leczenia zachowawczego zakażenia można uznać za usprawiedliwioną. Leczenie zachowawcze zakażenia homo-, hetero- i ksenograftów jest nieskuteczne. W takich przypadkach podstawowym warunkiem skuteczności leczenia jest usunięcie ogniska zakażenia, a więc zakażonego przeszczepu.

Rewaskularyzację kończyny można uzyskać stosując przeszczep poza- anatomiczny omijający zakażone miejsce. Jeśli po usunięciu zakażonej protezy dopływ krwi do kończyny jest wystarczający, to przeszczep pozaanatomi- czny można wykonać w następnym etapie operacyjnym po wygojeniu ogniska zakażenia. W sprzyjających okolicznościach, gdy nie wystąpiły jeszcze groźne dla życia powikłania, należy rozważyć możliwość wykonania pozaanatomicz- nego przeszczepu omijającego jeszcze przed usunięciem zakażonego przeszczepu lub wykonać cały zabieg jednocześnie. Istnieją doniesienia potwierdzające skuteczność autoprzeszczepu żylnego lub tętniczego przeprowadzonego przez środowisko zakażone, ale wykonanego po usunięciu przeszczepu sztucznego (6).

W przypadku zakażenia protezy z dala od miejsca zespolenia i przy zachowaniu jej drożności zaleca się próbę wycięcia martwiczych tkanek i zastosowanie antybiotyków ogólnie i miejscowo do przepłukania zakażonych tkanek wokół przeszczepu. Metoda ta znalazła zastosowanie w przypadku przeszczepu z własnej żyły.

Antybiotykoterapia. Wybór antybiotyku w leczeniu zakażeń przeszczepów naczyniowych należy oprzeć na badaniu bakteriologicznym, w praktyce preferując leczenie skojarzone antybiotykiem beta-laktamowym z aminogli- kozydem. Zasady antybiotykoterapii przedstawiono przy omawianiu leczenia zakażenia ściany tętnic i aorty.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.