Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

LECZENIE ZAKAŻEŃ POOPERACYJNYCH CZ. II

Do najgroźniejszych i powodujących pewien odsetek zgonów należą zakażenia głębokie: pooperacyjne bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie wyściółki komór, miejscowe zapalenie mózgu z ewentualnym wytworzeniem się ropnia mózgu. Całe postępowanie lecznicze sprowadza się do leczenia ogólnego antybiotykami, zgodnie z wynikami posiewu i antybiogramu. Ponieważ oczekiwanie na wyniki badań laboratoryjnych może trwać kilka dni, leczenie trzeba rozpocząć natychmiast od antybiotyku lub zestawu antybiotyków o szerokim zakresie, aby po kilku dniach zastosować antybiotyk celowany.

Podawanie miejscowe antybiotyku, tj. do płynu mózgowo-rdzeniowego z nakłucia lędźwiowego lub bezpośrednio do komór mózgu przez dren nie jest oceniane jednoznacznie. Uważa się raczej, że należy to robić wyjątkowo. Podawanie dokomorowe wiąże się z koniecznością założenia drenażu komoro- wego, co samo w sobie grozi niebezpieczeństwem wystąpienia dodatkowych zakażeń. W zakażeniach dokomorowych zwykle chodzi jednak o ratowanie życia, a nie zawsze zdrowia, i w przypadkach o ciężkim przebiegu takie ryzyko należy podjąć. Nie ma jednak jednomyślnej opinii co do celowości doko- morowego podawania antybiotyków, zwłaszcza że antybiotyki podawane w ten sposób stają się szczególnie neurotoksyczne, a przede wszystkim oto- toksyczne. W przypadkach zakażeń układu komorowego mózgu trudno mówić o sukcesach terapeutycznych.

Przy ogólnym stosowaniu antybiotyków sprawą ważną jest ich penetracja do płynu mózgowo-rdzeniowego i tkanki nerwowej przez istniejące bariery krew – mózg i krew – płyn mózgowo-rdzeniowy. W warunkach normalnych są to istotne bariery dla wielu substancji, w tym również antybiotyków. W warunkach zapalenia poprawia się jednak penetracja wielu leków, zwłaszcza penicylin i cefalosporyn, na co również wskazują możliwości zachowawczego leczenia ropni mózgu (patrz dalej).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.