Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

LECZENIE ROPNI MÓZGU I MÓŻDŻKU

Zasadą leczenia ropni mózgu i móżdżku jest usunięcie treści ropnej przez nakłucie lub drenaż ropnia, pobranie materiału do badania bakteriologicznego i stosowanie celowanych antybiotyków, aby zlikwidować istniejące jeszcze ognisko zapalne. Takie postępowanie w większości przypadków daje dobre wyniki i konieczność doszczętnego usunięcia ropnia w całości staje się ostatnio wyjątkowa.

Trzeba jednak wspomnieć, że w części przypadków treść ropna w czasie rutynowego badania bakteriologicznego wykazuje jałowość, czy to z racji niepełnego badania, czy też istotnie ropień mózgu w pewnej fazie staje się jałowy. W takich przypadkach należy stosować antybiotyk o silnym działaniu przeciwgronkowcowym. Sprawę doboru antybiotyku może też ułatwić obecność pierwotnego ogniska zakażenia, z którego uzyskano dodatni wynik posiewu.

Ostatnio pojawiają się doniesienia o możliwości zachowawczego leczenia ropni mózgu przez zastosowanie antybiotyków aktywnych i o szerokim zakresie działania (1). Leczenie takie jest możliwe w wybranych klinicznie przypadkach, jest zwłaszcza wskazane w mnogich ropniach mózgu. Odbywa się pod kontrolą stanu klinicznego i częstych kontrolnych badań tomograficzno- -komputerowych. Wobec tego, że zazwyczaj nie ma żadnych danych bakteriologicznych, stosuje się dwa uzupełniające się antybiotyki. W Klinice Neurochirurgii AM w Warszawie stosujemy duże dawki penicyliny i metronida- zol. Zwykle po 2 – 3 tygodniach można stwierdzić zmniejszanie się ropnia, leczenie jednak trwa długo, niekiedy wiele tygodni, ale chory unika operacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.