Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

Interwencje w rodzinach

W pracy z dziećmi i młodzieżą rodzin alkoholików niejednokrotnie mogą wystąpić sytuacje, w których dobro dziecka będzie wymagało ingerencji w sprawy rodziny. Nie należy tu ograniczać się tylko do przypadków bardziej drastycznych, wymagających np. skierowań do Komisji Społeczno-Lekarskiej ds. przymusowego leczenia alkoholików, gdyż w wielu sytuacjach wcześniejsze ingerencje pozwolą tego uniknąć. Wszelkie bowiem przypadki nadmiernego, a w szczególności powtarzającego się, spożywania alkoholu przez jedno lub oboje rodziców, nawet przy dobrej sytuacji materialnej rodziny i braku wyraźnych objawów ujemnych w stanie zdrowia dziecka, nie pozostają bez skutków wychowawczych, co jest podstawą do poważnej rozmowy wychowawcy, a następnie dyrektora szkoły i przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego z rodzicami. Powinni oni być uświadomieni o możliwych do przewidzenia konsekwencjach wychowawczych i zdrowotnych swojego postępowania, jak i o ewentualności dalej idących interwencji mających na celu zmianę sytuacji.

Przy bezskuteczności powyższego należy podjąć następne próby za pośrednictwem rad zakładowych, podstawowych organizacji partyjnych lub dyrekcji odpowiedzialnych zakładów pracy, a także komisji ds. dzieci i młodzieży działających przy komitetach FJN. Komisje te działając wspólnie z komendami MO za ich pośrednictwem zapraszają rodziców na spotkania. Przy podejrzeniu o alkoholizm należy jak najwcześniej spowodować zgłoszenie się rodzica do poradni przeciwalkoholowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.