Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

ETIOLOGIA ZAKAŻENIA PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH

Staphylococcus aureus był i jest najczęstszą przyczyną zakażeń przeszczepów naczyniowych (10, 13, 14). Znamiennie wzrasta liczba zakażeń spowodowanych S. epidermidis osiągając 21% (11), oraz tlenowymi pałeczkami Gram-ujemnymi, osiągając 31 – 68% (3, 4, 15, 21). W zakażeniach rozwijających się we wczesnym okresie pooperacyjnym częściej stwierdza się tlenowe drobnoustroje Gram-dodatnie, a w zakażeniach późnych – tlenowe bakterie Gram-ujemne (3). S. aureus i S. epidermidis częściej stwierdzano w zakażeniach przeszczepów z zespoleniami w dole biodrowym, natomiast w etiologii zakażeń przeszczepów aortalno-biodrowych dominowały bakterie Gram-uje- mne (3, 12). Coraz częściej zakażenia są spowodowane mieszaną florą bakte- ryjną w przeszczepach z zespoleniem w jamie brzusznej zakażenie występuje w około 60% przypadków, a w zakażonych przeszczepach udowych – w około 23% przypadków (10). Zwykle stałym składnikiem mieszanej flory bakteryjnej jest S. aureus.

Wraz ze wzrostem liczby zakażeń wywołanych bakteriami Gram-ujem- nymi zwiększa się udział w tych zakażeniach takich drobnoustrojów, jak: E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas i Serratia. Sporadycznie zakażenia przeszczepów są wywołane przez grzyby z rodzaju Candida. Przebieg kliniczny bywa wówczas długo bezobjawowy aż do momentu nagłego i niespodziewanego wystąpienia krwotoku. Zakażenia wywołane przez S. epidermidis mogą również długi czas przebiegać bez ostrych objawów klinicznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.