Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

Dorobek ludzki

Zostawili oni swą spuściznę kulturalną w postaci pism, dzieł sztuki, muzyki itp. Przez drugi układ sygnałowy jednostka włącza się w najobszerniejszy świat doświadczeń zbiorowisk ludzkich, przy czym są w nich zawarte zarówno opisy faktów, jak i uogólnione wnioski.

Czy olbrzymi dorobek ludzki, zawarty w naukach, w piśmiennictwie, w kulturze byłby w bardzo znikomej cząstce dostępny jednostce, gdyby pozostawić ją zupełnie swobodnemu oddziaływaniu bodźców środowiskowych.

Społeczeństwo, aby przekazać młodzieży to, co jest najcenniejsze w dorobku ludzkim, organizuje systematyczne zapoznawanie z tym dorobkiem, systematyczne wprowadzanie i zaznajamianie z nauką i kulturą. Ten rodzaj działania trudno uważać za wpływy środowiskowe, gdyż jest to zorganizowane i systematyczne działanie społeczne, mające na celu maksymalne wzbogacenie jednostki w doświadczenie stanowiące skarb całej ludzkości.

W ten sposób z globalnie pojmowanego środowiska należy wyodrębnić ten szczególny rodzaj działania, który przedstawia systematycznie organizowany proces wychowania, stawiający sobie za cel wprowadzenie młodzieży w skarby ogólnoludzkiej kultury.

Wychowanie polega na systematycznym stawianiu przed dzieckiem, a później młodzieńcem, zadań, które pozwalają rozwijać umysł i umiejętności, poszerzać horyzont widzianego i rozumianego świata, osiągać stopniowo .coraz wyższe stopnie indywidualnego rozwoju. Jest to połączone z kształtowaniem indywidualnego układu wartości, którego ukształtowanie decyduje o narodzinach osobowości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.