Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

CEL LECZENIA PSYCHOTERAPEUTYCZNEGO I PSYCHOANALITYCZNEGO

Instalacja nadziei. Byłoby banałem stwierdzenie, że jest to cel każdej ingerencji lekarskiej. Instalacja nadziei jest szczególnie istotna u ludzi będących w sytuacjach konfliktowych. Są to pacjenci, którzy początkowo nie wierzą, że ktokolwiek jest im w stanie przynieść pomoc. Pacjent widzący zainteresowanie ze strony osoby leczącej, jak również jego wiedzę i doświadczenie stopniowo zaczyna nabierać przekonania, że jego trudne (przynajmniej dla niego) doświadczenia życiowe, mogą zostać rozwiązane. Dotyczy to w równym stopniu osób cierpiących z powodu chorób fizycznych jak również psychologicznych.

Wentylacja problemów. W trakcie omówienia zagadnień związanych z cierpieniem, pacjent formułuje słownie swe myśli i zagadnienia. Jeżeli dyskusja ta prowadzona jest w sposób stopniowy, systematyczny i prawie ,,naukowy”, jego kiedyś trudne zagadnienia stopniowo ulegają rozjaśnieniu.

Zrozumienie siebie i innych ludzi. W trakcie kolejnych sesji pacjent stopniowo zaczyna rozumieć często chaotyczne i zdezorganizowane zachowanie. Sam, z minimalną ingerencją psychoterapeuty widzi przyczyny cierpień, stresów i problemów. W wielu wypadkach prowadzi to do:

Samozadowolenia i wzrostu pewności siebie. Dyskusja nad problemami, zrozumienie mechanizmów zachowania, pozwala dostrzec pacjentowi drogę wyjścia z pułapki. Zaczyna on widzieć, że nie wszystko jest stracone. Bez względu na rodzaj problemu i cierpienia są jeszcze drogi wyjścia. Pomoc specjalistyczna jest pomocą początkową, po zakończeniu której, cierpiący człowiek będzie w stanie iść drogą swego życia w sposób odważny i zdecydowany. Pracując nad sobą zaczyna odczuwać samozadowolenie i przyjemność.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.